De juiste medewerker op de juiste plek

Met het Team Ontwikkel Plan helpen we elk teamlid - en daarmee het hele team - vooruit. Wat levert het op?

 • Tevreden medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn;
 • Betere persoonlijke en teamprestaties;
 • Teamleden die elkaar waarderen, stimuleren en aanvullen;
 • Onderling begrip en vertrouwen;
 • Minder verzuim;
 • Minder verloop.

Wat gaan we doen?

 • Ieder teamlid doet de me.scan en krijgt vervolgens een persoonlijke uitleg en een uitgebreide rapportage. De medewerker krijgt zo inzicht in zijn/haar natuurlijke talenten en dat wat hem/haar belemmert om deze daadwerkelijk in te zetten. 
 • De afzonderlijke me.scans worden samengevoegd in een teamscan. Deze wordt in een teamsessie geanalyseerd en besproken.
 • Gezamenlijk wordt het thema van de teamontwikkeling vastgesteld met een daaraan gekoppeld doel.
 • Desgewenst gaan we hier in een aantal vervolgsessies mee aan de slag. 

Door zichtbaar te maken welke bewuste en onbewuste aspecten de onderlinge relaties binnen een team beïnvloeden, wordt het begrip naar elkaar toe vergroot. Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering.

Met deze bewustwording krijgt een team inzicht in de factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op hun presteren. Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling, een aanpassing in de aansturing van het team (een verandering van de teamcultuur) of een aanpassing van de rolverdeling, om zo beter aan te sluiten bij ieders natuurlijke kracht.

De teamleden leren elkaar beter kennen waardoor onderling begrip en vertrouwen toeneemt. Teamleden weten beter hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren waardoor de prestaties van individuele teamleden en het team als geheel verbeteren.

Toepassing me.scan in individuele situaties


Natuurlijk is het in meer situaties fijn om een duidelijk beeld te krijgen van de rol waarin een medewerker het best gedijt; denk aan:

 • Werving & selectie;
 • Loopbaanplanning;
 • Frequent verzuim;
 • Outplacement.

Snel meer weten?