De juiste medewerker op de juiste plek

In de krappe arbeidsmarkt van dit moment is het belangrijker dan ooit om het talent binnen je organisatie efficiënt in te zetten en je medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden.

Hoe zou het zijn om te weten:
 • Waar je medewerkers van nature goed in zijn;
 • Welk potentieel er aanwezig is;
 • Waar bepaald gedrag vandaan komt;
 • Hoe medewerkers hun natuurlijke talenten verder kunnen ontwikkelen en benutten.
Wanneer je dit in beeld hebt, zal dit een positief effect op de medewerkers én de gehele organisatie hebben. Met de me.scan kunnen we deze vragen snel en simpel beantwoorden. Dit kan zowel op individueel als op teamniveau.

Individuele medewerker

Groeipad in kaart brengen

Heb je medewerkers die positief opvallen en die je niet graag ziet vertrekken? Ga het gesprek aan en bied ze perspectief binnen de organisatie. Met de inzichten die uit de me.scan komen, kan een duidelijk ontwikkel-plan opgesteld worden; fijn voor de medewerker én voor u als werkgever.

Sowieso is de me.scan een mooi startpunt voor ieder Persoonlijk Ontwikkel Plan. En er kan ieder jaar - middels een refresh van de me.scan - gekeken worden waar de medewerker op dat moment staat in zijn of haar ontwikkeling.

Minder presterende medewerker

Soms loopt het even wat minder lekker met een medewerker. Dat kan gebeuren en hoeft geen groot probleem te zijn, maar wanneer het voor jou als werkgever niet duidelijk is wat er aan de hand is en je vreest voor langdurige uitval, is het erg prettig wanneer dit voorkomen kan worden.

Met gebruikmaking van de me.scan brengen we de talenten, het potentieel, de valkuilen en het gedrag van de medewerker in beeld. Vaak is een aantal aanvullende coachgesprekken wenselijk, om ervoor te zorgen dat de medewerker zich weer prettig voelt en weer lekker meedraait in het team. 

2e spoor / outplacement

Wanneer een medewerker onverhoopt toch langdurig verzuimt en terugkeer naar de eigen functie niet mogelijk blijkt, is het belangrijk dat je de medewerker zo goed mogelijk begeleidt richting een nieuwe functie buiten de organisatie (2e spoor).

Ook in andere situaties, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een arbeidsgeschil of een re-organisatie getuigt het van goed werkgeverschap wanneer je de medewerker op weg helpt naar een nieuwe baan (outplacement). Voor de medewerker een spannende en onzekere tijd, waarin het heel fijn is om begeleid te worden in de zoektocht naar een passende baan.

Team Ontwikkel Plan


Met het Team Ontwikkel Plan helpen we elk teamlid - en daarmee het hele team - vooruit.

Wat levert het op?
 • Tevreden medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn;
 • Betere persoonlijke en teamprestaties;
 • Teamleden die elkaar waarderen, stimuleren en aanvullen;
 • Onderling begrip en vertrouwen;
 • Minder verzuim;
 • Minder verloop.

Wat gaan we doen?

 • Ieder teamlid doet de me.scan en krijgt vervolgens een persoonlijke uitleg en een uitgebreide rapportage. De medewerker krijgt zo inzicht in zijn/haar natuurlijke talenten en dat wat hem/haar belemmert om deze daadwerkelijk in te zetten. 
 • De afzonderlijke me.scans worden samengevoegd in een teamscan. Deze wordt in een teamsessie geanalyseerd en besproken.
 • Gezamenlijk wordt het thema van de teamontwikkeling vastgesteld met een daaraan gekoppeld doel.
 • Desgewenst gaan we hier in een aantal vervolgsessies mee aan de slag. 

Door zichtbaar te maken welke bewuste en onbewuste aspecten de onderlinge relaties binnen een team beïnvloeden, wordt het begrip naar elkaar toe vergroot. Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering.

Met deze bewustwording krijgt een team inzicht in de factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op hun presteren. Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling, een aanpassing in de aansturing van het team (een verandering van de teamcultuur) of een aanpassing van de rolverdeling, om zo beter aan te sluiten bij ieders natuurlijke kracht.

De teamleden leren elkaar beter kennen waardoor onderling begrip en vertrouwen toeneemt. Teamleden weten beter hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren waardoor de prestaties van individuele teamleden en het team als geheel verbeteren.