De juiste medewerker op de juiste plek

Individuele sessies

Wanneer de vaardigheden, talenten en behoeften van medewerkers in grote mate in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de organisatie waar ze werken of gaan werken, zullen ze over het algemeen betrokken en gemotiveerd zijn. 

In situaties waarin dit niet (meer) het geval is, is het belangrijk om op tijd uit te zoeken wat er wringt en hoe dit opgelost kan worden, zodat langdurig verzuim of zelfs een arbeidsgeschil voorkomen kan worden. 

Met de medewerker onderzoek ik d.m.v. archetypes wat zijn of haar onbewuste talenten zijn; ook de drijfveren en valkuilen worden in kaart gebracht. Hiervoor zet ik de Me.-scan in, een tool die tevens onthult welk aangeleerd gedrag ervoor gezorgd heeft dat de medewerker zijn of haar natuurlijke talenten nog niet herkend heeft. Dit is een zeer diepgaande scan die met name geschikt is voor mensen die openstaan voor zelfreflectie. 

Met de opgedane inzichten kan de medewerker zelf aan de slag; maar ik raad aan om met een klein aantal follow up-sessies ervoor te zorgen dat het nieuwe gedrag ook echt geïntegreerd wordt. Wanneer blijkt dat een functiewisseling binnen of buiten de organisatie de beste optie is, kan gekozen worden voor een volledig loopbaantraject.

Natuurlijk is het in meer situaties fijn om een duidelijk beeld te krijgen van de rol waarin een medewerker het best gedijt; denk aan:

  • Werving & selectie;
  • Loopbaanplanning;
  • Frequent verzuim;
  • Outplacement.

Teamontwikkeling en -samenstelling

Door zichtbaar te maken welke bewuste en onbewuste aspecten de onderlinge relaties binnen een team beïnvloeden, wordt het begrip naar elkaar toe vergroot. Door inzicht te geven in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden wordt duidelijker wat ieders toegevoegde waarde is (of kan zijn) en wat de basis is van verschillen in communicatiestijlen, leiderschapsstijlen en rol- en taakuitvoering.

Met deze bewustwording krijgt een team inzicht in de factoren die een positieve of negatieve invloed kunnen hebben op hun presteren. Vaak is dit verhoogd bewustzijn al voldoende om een positieve stap te maken met het team. Soms is er meer nodig, bijvoorbeeld een aanpassing van de teamsamenstelling, een aanpassing in de aansturing van het team (een verandering van de teamcultuur) of een aanpassing van de rolverdeling, om zo beter aan te sluiten bij ieders natuurlijke kracht.

De teamleden leren elkaar beter kennen waardoor onderling begrip en vertrouwen toeneemt. Teamleden weten beter hoe ze elkaar kunnen ondersteunen en stimuleren waardoor de prestaties van individuele teamleden en het team als geheel verbeteren. 

Interesse? Ik kom graag de mogelijkheden bespreken.

Ervaring van Anja: “Ik ben doorgegroeid van administratief medewerker naar officemanager. In mijn oude functie had ik al een hoop extra taken, dus het leek een logische keuze. Maar ik werd heel onrustig van alles wat er op mijn bord lag en het kostte me steeds meer moeite om alle ballen in de lucht te houden. Na een paar maanden ging ik met lood in mijn schoenen naar mijn werk. Gelukkig zag mijn leidinggevende dat het niet goed met me ging, en hij heeft me in contact gebracht met Mariëtte. Bij haar heb ik de Me.-scan gedaan en daar kwam uit dat ik van nature een 'visionair analist' ben. We hebben lang gepraat en ik weet nu dat mijn aangeleerde vaardigheden (o.a. het regelen van zaken) niet per se allemaal bij me passen. Ik begrijp waar dit aangeleerde gedrag vandaan komt, en het kost me daarom eigenlijk weinig moeite de baan van officemanager los te laten. Mijn kracht ligt meer in het onderzoeken en ontwikkelen van beleid, weet ik nu. Op dit moment word ik in mijn werk hier meer bij betrokken, wat ik erg interessant vind. Wie weet kan ik nog eens doorgroeien in deze richting. De rust is in ieder geval weergekeerd en ik heb nieuwe uitdagingen om me op te richten.”